• Alta Spragna
  • Globoški potok
  • Vltava, Mělník
  • Relax
  • Landsborough1
  • Snowkayak1
  • Klek
  • Volarja
  • Triglav, Katja, Matej
  • Landsborough2

Škola sportu

Napsal Super User.

Společně ovládneme, doplníme či vylepšíme vybrané sportovní znalosti a dovednosti. Naše služby jsou určené jak těm, kteří se sportu vůbec nevěnují, tak těm, kteří žijí aktivně. Pomůžeme vám začít s novým sportem, vylepšit psychofyzické schopnosti (odolnost, vytrvalost, atd.), zlepšit známku z tělocviku, začít systematicky trénovat, nebo třeba vstoupit do světa amatérských závodů.

Při respektování pedagogických zásad, zásad sportovního tréningu a vašich přání, společně dosáhneme vámi požadované úrovně sportovních dovedností a fyzické připravenosti. Váš trenér připraví individuální tréningový program a, s ohledem na současný stav a cíl cvičení, ho bude přizpůsobovat vašim potřebám.

Díky vysokoškolskému vzdělání v oblasti sportu a zkušenostem v tréningu různých sportů a různých věkových skupin, vám pomůžeme dosáhnout vašich sportovních cílů. S vaší pomocí!

Budeme s vámi jednat individuálně, kontaktujte nás ještě dnes!

We use cookies to improve customer experience. | Uporabljamo piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje. | Používáme cookies pro zlepšování našich služeb.

More in | Več v | Více v
Privacy policy | Pogojih uporabe | Zásadách ochrany osobních údajů

I agree with using cookies. | Strinjam se z uporabo piškotkov. | Souhlasím s použitím cookies.

Informacije